دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تروغ
مشاهده (تروغ) در کمانک، معنی و ترجمه تروغ در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تروغ) کلمه و عبارات مشابه تروغ چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ رَوْ وُ] (ع مص ) غلطیدن ستور در خاک . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). تمرغ . (اقرب الموارد) (المنجد).
2. [ ت َ ] (اِخ ) رجوع به تروق شود.

معنی ( تروغ ) در لغت نامه دهخدا