دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ترکران
مشاهده (ترکران) در کمانک، معنی و ترجمه ترکران در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ترکران) کلمه و عبارات مشابه ترکران چیست
لغت نامه ها
1. [ ت ُ ک َ ] (اِخ ) از محلات ناحیه ٔ آمل است . رجوع به مازندران رابینو بخش انگلیسی ص 114 شود.

معنی ( ترکران ) در لغت نامه دهخدا