دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تزبتر
مشاهده (تزبتر) در کمانک، معنی و ترجمه تزبتر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تزبتر) کلمه و عبارات مشابه تزبتر چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ زَ ت ُ ] (ع مص ) تکبر کردن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء): تزبتر علیهم تکبر. (متن اللغه ).

معنی ( تزبتر ) در لغت نامه دهخدا