دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تزنبر
مشاهده (تزنبر) در کمانک، معنی و ترجمه تزنبر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تزنبر) کلمه و عبارات مشابه تزنبر چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ زَ ب ُ ] (ع مص ) تکبر نمودن و گردنکشی کردن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). تکبر. (اقرب الموارد) (المنجد).
روی ترش نمودن . تقطیب . (اقرب الموارد) (المنجد).

معنی ( تزنبر ) در لغت نامه دهخدا