دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تزنتر
مشاهده (تزنتر) در کمانک، معنی و ترجمه تزنتر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تزنتر) کلمه و عبارات مشابه تزنتر چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ زَ ت ُ ](ع مص ) خرامیدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). تبختر. (متن اللغة) (اقرب الموارد) (المنجد).

معنی ( تزنتر ) در لغت نامه دهخدا