دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تزنجر
مشاهده (تزنجر) در کمانک، معنی و ترجمه تزنجر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تزنجر) کلمه و عبارات مشابه تزنجر چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ زَ ج ُ ] (ع مص ) از زنگار کلمه ٔ فارسی . زنگار گرفتن . زنگ زدن . زنگاری شدن . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) : و اذا رش علیه الخل تزنجر. (ابن البیطار ج 1 ص 145 شش سطر بآخر مانده ). و هو [ ای النحاس ] یتزنجربالخل و الروسختج المحرق منه بالایقال اوفی اتون الزجاج . (الجماهر فی الجواهر للبیرونی یادداشت ایضاً).

معنی ( تزنجر ) در لغت نامه دهخدا