دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تزندر
مشاهده (تزندر) در کمانک، معنی و ترجمه تزندر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تزندر) کلمه و عبارات مشابه تزندر چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ زَ دَ ] (اِ) مرغکی است که او رابه عربی صعوه گویند. (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). رجوع به ترند و تژ و صعوه در همین لغت نامه شود

معنی ( تزندر ) در لغت نامه دهخدا