دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تشازب
مشاهده (تشازب) در کمانک، معنی و ترجمه تشازب در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تشازب) کلمه و عبارات مشابه تشازب چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ زُ ] (ع مص ) چشم داشتن بهره خود را. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). چشم داشتن هر یک بهره ٔ خود را. (از متن اللغة). تشازب قوم بر آب و جز آن، انتظار داشتن هرکس بهره ٔ خود را. (از اقرب الموارد) (از المنجد).

معنی ( تشازب ) در لغت نامه دهخدا