دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تشوین
مشاهده (تشوین) در کمانک، معنی و ترجمه تشوین در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تشوین) کلمه و عبارات مشابه تشوین چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َش ْ ] (ع مص ) جدا و متفرق نمودن و واکردن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). یقال : هو یشون الرؤس ؛ ای یفرج شونها. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). او وا می کند درزهای کاسه ٔ سرها را. (ناظم الاطباء).

معنی ( تشوین ) در لغت نامه دهخدا