دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تطرس
مشاهده (تطرس) در کمانک، معنی و ترجمه تطرس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تطرس) کلمه و عبارات مشابه تطرس چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ طَرْ رُ ] (ع مص ) چیزی پاک و نفیس خوردن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): هویتطرز فی اللباس و یتطرس فی المطعم ؛ ای یتنوق فلایلبس الا فاخراً و لایأکل الا طیباً. (از اقرب الموارد).
بری گردیدن . (منتهی الارب ) (از آنندراج ) (ناظم الاطباء). پرهیز کردن از چیزی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

معنی ( تطرس ) در لغت نامه دهخدا