دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تعزیه
مشاهده (تعزیه) در کمانک، معنی و ترجمه تعزیه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تعزیه) کلمه و عبارات مشابه تعزیه چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ ی َ ] (اِ) تعزیت . تعزیة. سوگواری . عزاداری : امیرعضدالدوله در... وفات یافت ... و امیرالمؤمنین ... در حراقه بر روی دجله به تعزیه ٔ او تجشم فرمود و عامه ٔ اهل بغداد نظاره ٔ آن مجمعو محفل بودند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ اول تهران صص 310 - 311).
تعزیت و برپاداری عزای حضرت سیدالشهدا صلوات اﷲ علیه و روضه خوانی و شبیه . (ناظم الاطباء). شبیه . و آن هر نمایشی است منظوم بتوسط عده ای از اهل فن و با موسیقی، که بعضی مصائب اهل البیت علیهم السلام را مصور سازند. (یادداشت مرحوم دهخدا).

معنی ( تعزیه ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
و واقع‌ خواهد شد که‌ هر که‌ تو را بیند از تو فرار کرده‌، خواهد گفت‌: نینوا ویران‌ شده‌ است‌! کیست‌ که‌ برای‌ وی‌ ماتم‌ گیرد و از کجا برای‌ تو تعزیه‌ کنندگان‌ بطلبم‌؟» ,
تا تعزیه آل قجر هست و تک و دو ,
گردان بود این تعزیه های کهن و نو ,