دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تعوین
مشاهده (تعوین) در کمانک، معنی و ترجمه تعوین در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تعوین) کلمه و عبارات مشابه تعوین چیست
لغت نامه ها
1. [ت َع ْ ] (ع مص ) یاری نمودن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
میانه سال شدن زن، یقال : عونت المراءة؛ ای صارت عواناً. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). کدبانو شدن زن . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ).
باربار جستن خر، بر ماده خر. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
در بهره ٔ دیگری درآمدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

معنی ( تعوین ) در لغت نامه دهخدا