دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تنودن
مشاهده (تنودن) در کمانک، معنی و ترجمه تنودن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تنودن) کلمه و عبارات مشابه تنودن چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ دَ ] (مص ) بمعنی تنیدن و کشیدن باشد. (برهان ) (انجمن آرا) (آنندراج ) (فرهنگ رشیدی ) (فرهنگ جهانگیری ). تنیدن و کشیدن و پیچیدن . (ناظم الاطباء) :
اگر نخواهی کآئی به محشر آلوده
ز جهل جان و ز بد دل ببایدت پالود
ترا چگونه بساود هگرز پاکی و علم
که جان و دلْت جز از جهل و فعل بد نتنود ؟
ناصرخسرو (دیوان ص 91).

معنی ( تنودن ) در لغت نامه دهخدا

(تَ دَ) (مص م .) نک تنیدن

معنی ( تنودن ) در لغت نامه معین