دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تنویة
مشاهده (تنویة) در کمانک، معنی و ترجمه تنویة در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تنویة) کلمه و عبارات مشابه تنویة چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َن ْ ی َ ] (ع مص ) روان کردن حاجت .
دانه بستن خرما.
انداختن دانه ٔ خرما.
سپردن کاری بر نیت دیگری . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). کسی را نایب اوگذاشتن . (تاج المصادر بیهقی ). کسی را وا (به ) نیت او گذاشتن . (از زوزنی از یادداشت بخط مرحوم دهخدا).

معنی ( تنویة ) در لغت نامه دهخدا