دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تنویخ
مشاهده (تنویخ) در کمانک، معنی و ترجمه تنویخ در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تنویخ) کلمه و عبارات مشابه تنویخ چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َن ْ ] (ع مص ) طاقت بخشیدن خدای زمین را که بردارد آب را: نوخ اﷲ الارض طروقةً للماء؛ یعنی زمین را طاقتی بخشید خدای که بردارد آب را. (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
فروخوابانیدن شتر نر، ماده را تا گشنی کند، پس فروخوابید آن ماده شتر: نوخ الجمل الناقة تنویخاً فتنوخت . (ناظم الاطباء). رجوع به تنوّخ شود.

معنی ( تنویخ ) در لغت نامه دهخدا