دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تنگ خوش
مشاهده (تنگ خوش) در کمانک، معنی و ترجمه تنگ خوش در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تنگ خوش) کلمه و عبارات مشابه تنگ خوش چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ خوَش ْ / خُش ْ ] (اِخ ) دهی از دهستان دیر است که در بخش خورموج شهرستان بوشهر واقع است و 110 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).

معنی ( تنگ خوش ) در لغت نامه دهخدا