دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تنگ زندگانی
مشاهده (تنگ زندگانی) در کمانک، معنی و ترجمه تنگ زندگانی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تنگ زندگانی) کلمه و عبارات مشابه تنگ زندگانی چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ ز دَ / د ] (ص مرکب ) تنگ زیست . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا): طمل ؛ مرد تنگ زندگانی . (منتهی الارب از یادداشت ایضاً). رجوع به تنگ زیست شود.

معنی ( تنگ زندگانی ) در لغت نامه دهخدا