دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تورس
مشاهده (تورس) در کمانک، معنی و ترجمه تورس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تورس) کلمه و عبارات مشابه تورس چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ وَرْ رُ ] (ع مص ) خود را ورس آلودن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی ( تورس ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
مکن خود را چو شیخ بدتورسوا , attar
وزجاه تورسیده بنام و نان , farrokhi