دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ثروغ
مشاهده (ثروغ) در کمانک، معنی و ترجمه ثروغ در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ثروغ) کلمه و عبارات مشابه ثروغ چیست
لغت نامه ها
[ ث ُ ] (ع اِ) ج ِ ثَرغ .

معنی ( ثروغ ) در لغت نامه دهخدا