دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی جان هدن هیندلی
مشاهده (جان هدن هیندلی) در کمانک، معنی و ترجمه جان هدن هیندلی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (جان هدن هیندلی) کلمه و عبارات مشابه جان هدن هیندلی چیست
لغت نامه ها
1. [ هََ د هی ] (اِخ ) از نویسندگانی است که از اشعار حافظ به انگلیسی ترجمه کرده است . وی بسال 1800 م . متولد شده است . (از سعدی تا جامی ص 329).

معنی ( جان هدن هیندلی ) در لغت نامه دهخدا