دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی جبران بطرس
مشاهده (جبران بطرس) در کمانک، معنی و ترجمه جبران بطرس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (جبران بطرس) کلمه و عبارات مشابه جبران بطرس چیست
لغت نامه ها
1. [ ج ُ ران ْ ب ُ ] (اِخ ) وی قاضی و وکیل دعاوی بود و زبانهای عربی و ترکی و روسی را بخوبی میدانست . در بیروت متولد شد و «جریدةالمدرسه » را تأسیس کرد. او راست : روایات مدرسیة. او بسال 1350 هَ .ق . 1931 م . درگذشت . (از معجم المؤلفین ).

معنی ( جبران بطرس ) در لغت نامه دهخدا