دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی جخدب
مشاهده (جخدب) در کمانک، معنی و ترجمه جخدب در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (جخدب) کلمه و عبارات مشابه جخدب چیست
لغت نامه ها
1. [ ج َ دَ ] (اِخ ) نام ابوالصلت کوفی . نسّاب است . (از منتهی الارب ).
2. [ ج ُ دَ ] (ع ص، اِ) شیر بیشه . (ناظم الاطباء). جُخادب در تمام معانی . (ازمنتهی الارب ). رجوع به جُخادب و مترادفات آن شود.
3. [ ج ُ دُ ] (ع ص، اِ) جُخادب در تمام معانی . (از منتهی الارب ). رجوع به این کلمه و مترادفات آن شود.

معنی ( جخدب ) در لغت نامه دهخدا