دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی جنافیر
مشاهده (جنافیر) در کمانک، معنی و ترجمه جنافیر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (جنافیر) کلمه و عبارات مشابه جنافیر چیست
لغت نامه ها
1. [ ج َ ] (ع اِ) ج ِ جُنفور. (منتهی الارب ) (ذیل اقرب الموارد از لسان العرب ). بمعنی قبر کهنه . (آنندراج ). رجوع به جنفور شود.

معنی ( جنافیر ) در لغت نامه دهخدا