دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی جهان خوش
مشاهده (جهان خوش) در کمانک، معنی و ترجمه جهان خوش در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (جهان خوش) کلمه و عبارات مشابه جهان خوش چیست
لغت نامه ها
1. [ ج َ خُش ْ ] (اِخ ) دهی از دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. جلگه و معتدل است . سکنه ٔ آن 281 تن . آب آن از قنات و محصول آن غلات، لبنیات، چغندر. شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

معنی ( جهان خوش ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
فارغ از هر دو جهان خوش خفته بود ,
با متاع این جهان خوش مباش ,
از جهان خوش به کودکانی چند ,
پیش خرم جهان خوش و نیکست ,
رعیت نشسته شاد جهان خوش به شهریار ,
جهان خوش بود بردل نیک خوی ,