دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی حاصنة
مشاهده (حاصنة) در کمانک، معنی و ترجمه حاصنة در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (حاصنة) کلمه و عبارات مشابه حاصنة چیست
لغت نامه ها
1. [ ص ِ ن َ ] (ع ص ) تأنیث حاصن . زن پارسا. ج، حاصنات، حواصن .

معنی ( حاصنة ) در لغت نامه دهخدا