دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی حسن حصکفی
مشاهده (حسن حصکفی) در کمانک، معنی و ترجمه حسن حصکفی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (حسن حصکفی) کلمه و عبارات مشابه حسن حصکفی چیست
لغت نامه ها
1. [ ح َ س َ ن ِ ح َ ک َ ] (اِخ ) ابن علی بن یوسف حلبی، ملقب به بدرالدین شافعی معروف به ابن السیوفی . در حلب 925 هَ . ق . درگذشت . او راست : حاشیه بر شرح متوسط کافیةالنحو. (هدیةالعارفین ج 1 ص 289).

معنی ( حسن حصکفی ) در لغت نامه دهخدا