دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی حسین دیاربکری
مشاهده (حسین دیاربکری) در کمانک، معنی و ترجمه حسین دیاربکری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (حسین دیاربکری) کلمه و عبارات مشابه حسین دیاربکری چیست
لغت نامه ها
1. [ ح ُ س َ ن ِ ب َ ] (اِخ ) ابن محمدبن حسن مورخ فقیه . متوفی در مکه 966 هَ . ق . / 1559 م . او راست : تاریخ الخمیس فی احوال انفس النفیس و جز آن . (معجم المؤلفین از آداب اللغه ٔ جرجی زیدان ج 3 ص 308) (فهارس کتابخانه های مصر و سوریه ) (هدیة العارفین ج 1 ص 319).

معنی ( حسین دیاربکری ) در لغت نامه دهخدا