دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی حصکفی دیاربکری
مشاهده (حصکفی دیاربکری) در کمانک، معنی و ترجمه حصکفی دیاربکری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (حصکفی دیاربکری) کلمه و عبارات مشابه حصکفی دیاربکری چیست
لغت نامه ها
1. [ ح َ ک َ فی ِ ب َ ] (اِخ ) ابراهیم بن احمدبن علی شاعر معروف به ابن ملا در حلب متولد شد و در 1032 هَ . ق . درگذشت . او راست : حلبةالمفاضلة و ابکار المعانی . (الاعلام زرکلی ج 1 ص 10).
2. [ ح َ ک َ فی ِ ب َ ] (اِخ ) یحیی بن سلامةبن حسین (459 - 551 هَ . ق .). کاتب و شاعر در حصن کیفا متولد شد و در بغداد آموخت و بمیارفارقین متوطن گشت . دیوان رسائل و دیوان شعر دارد. (الاعلام زرکلی ج 1 ص 1149).

معنی ( حصکفی دیاربکری ) در لغت نامه دهخدا