دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی حیرم
مشاهده (حیرم) در کمانک، معنی و ترجمه حیرم در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (حیرم) کلمه و عبارات مشابه حیرم چیست
لغت نامه ها
1. [ ح َ رَ ] (ع اِ) گاو. (منتهی الارب ) (آنندراج ). یکی از حیرمة است . (منتهی الارب ).

معنی ( حیرم ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
به من گوش فراگیر و مرا مستجاب فرما! زیرا که در تفکر خود متحیرم و ناله می‌کنم ,