دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی خابس
مشاهده (خابس) در کمانک، معنی و ترجمه خابس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (خابس) کلمه و عبارات مشابه خابس چیست
لغت نامه ها
1. [ ب ِ ] (ع اِ) شیر که اسد باشد. (منتهی الارب ). شیر بیشه . (ناظم الاطباء).

معنی ( خابس ) در لغت نامه دهخدا