دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی خارونداس
مشاهده (خارونداس) در کمانک، معنی و ترجمه خارونداس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (خارونداس) کلمه و عبارات مشابه خارونداس چیست
لغت نامه ها
1. (اِخ ) یکی از حکمای فیثاغورثیان است ودر حدود 600 ق .م . برای شهرهای فتانیه و رجیوم قوانینی وضع کرد که طبق یکی از مواد این قانون مسلح بودن در شهر را منع کرد. یک روز خود به اشتباه مسلحاً داخل شهر شد و برای حفظ قانون و اجرای آن شمشیر کشید و بشکم خود فروبرد. (از قاموس الاعلام ترکی ج 3 ص 2011).

معنی ( خارونداس ) در لغت نامه دهخدا