دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی خان سر
مشاهده (خان سر) در کمانک، معنی و ترجمه خان سر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (خان سر) کلمه و عبارات مشابه خان سر چیست
لغت نامه ها
1. [ س َ ] (اِخ ) ده کوچکی است ازدهستان اشکور پایین بخش رودسر شهرستان لاهیجان . ناحیه ای است در 24 هزارگزی جنوب خاوری سی پل و 60 هزارگزی جنوب رودسر. این ده در منطقه ٔ کوهستانی قرار دارد وآب و هوای آن آب و هوای مناطق سردسیری است و دارای 30 تن سکنه میباشد. شغل اهالی گله داری است و زمستان ها به گیلان میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).

معنی ( خان سر ) در لغت نامه دهخدا