دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی خاکپاشی
مشاهده (خاکپاشی) در کمانک، معنی و ترجمه خاکپاشی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (خاکپاشی) کلمه و عبارات مشابه خاکپاشی چیست
لغت نامه ها
1. (حامص مرکب ) عمل خاک پاشیدن :
بخاکپاشی باد و ببادساری آب .
خاقانی .
ز خاکپاشی در دستخون فروماندیم
ز پاکبازی نقش فنا فروخواندیم .
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی صص 5-8).

معنی ( خاکپاشی ) در لغت نامه دهخدا