دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی خبرعة
مشاهده (خبرعة) در کمانک، معنی و ترجمه خبرعة در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (خبرعة) کلمه و عبارات مشابه خبرعة چیست
لغت نامه ها
1. [ خ َ رَ ع َ ] (ع اِمص ) سخن چینی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). خبرچینی . نمامی . (از متن اللغة) (معجم الوسیط) (اقرب الموارد) (تاج العروس ).

معنی ( خبرعة ) در لغت نامه دهخدا