دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی خلقت
مشاهده (خلقت) در کمانک، معنی و ترجمه خلقت در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (خلقت) کلمه و عبارات مشابه خلقت چیست
لغت نامه ها
1. [ خ ِ ق َ ] (ع اِ) نهاد. فطرت . طبیعت . خمیره . طبع. سرشت . آب و گل . گوهر. گهر. (یادداشت بخط مؤلف ). جِبلَّت . (زمخشری ) :
گر نتواند که شود خوک میش
زآن شره و نحس در او خلقت است .
ناصرخسرو.
من دنیا را بدان چاه ... مانند کردم ... و آن چهار مار را بطبایع که عماد خلقت آدمی است . (کلیله و دمنه ).
امثال :
خلقت زیبا به از خلعت دیبا .
آفرینش . (یادداشت بخط مؤلف ) :
کرانیست از سر خلقت خبر
چو زینها بپرسی شود کر و لال .
ناصرخسرو.
خلقت ملاحظه در آفرینش . (قاموس مقدس ).
صورت (السامی فی الاسامی ). در کشاف اصطلاحات فنون خلقت چنین تعریف شده است : در لغت، آفرینش باشد چنانچه در صراح گفته و علما در تفسیر آن اختلاف کرده اند. بعضی گفته اندمجموع شکل و رنگ آدمی را گویند و آن از کیفیات مختصه بکمیاتست و بعضی دیگر گفته اند شکل منضم بلون را خلقت گویند و جمعی دیگر گفته اند کیفیتی است حاصل از اجتماعی شکل و لون، چنانکه در شرح مقاصد آمده است .
خلقت اصلیه ؛ خلقتی که در اکثر افراد نوع معینی است .

معنی ( خلقت ) در لغت نامه دهخدا

(خِ قَ) [ ع . خلقة ] (اِمص .) آفرینش ، فطرت

معنی ( خلقت ) در لغت نامه معین

استفاده در متن
در عدن‌ در باغ‌ خدا بودی‌ و هر گونه‌ سنگ‌ گرانبها از عقیقِ احمر و یاقوتِ اصفر و عقیقِ سفید و زبرجد و جَزْع‌ و یشْب‌ و یاقوت‌ کبود وبَهرَمان‌ و زمرّد پوشش‌ تو بود. و صنعت‌ دفّها و نایهایت‌ در تو از طلا بود که‌ در روز خلقت‌ تو آنها مهیا شده‌ بود. ,
لیکن از ابتدای خلقت، خدا ایشان را مرد و زن آفرید. ,
زیرا که در آن ایّام، چنان مصیبتی خواهد شد که از ابتدای خلقتی که خدا آفرید تاکنون نشده و نخواهد شد. ,
زیرا که انتظار خلقت، منتظر ظهور پسران خدا می‌باشد، ,
او کسی است که شما را از یک نفس آفرید! و شما دو گروه هستید: بعضی پایدار (از نظر ایمان یا خلقت کامل)، و بعضی ناپایدار؛ ما آیات خود را برای کسانی که می‌فهمند، تشریح نمودیم! ,
آیا تعجّب کرده‌اید که دستور آگاه کننده پروردگارتان به وسیله مردی از میان شما به شما برسد تا (از مجازات الهی) بیمتان دهد؟! و به یاد آورید هنگامی که شما را جانشینان قوم نوح قرار داد؛ و شما را از جهت خلقت (جسمانی) گسترش (و قدرت) داد؛ پس نعمتهای خدا را به یاد آورید، شاید رستگار شوید!» ,
و اگر (از چیزی) تعجب می‌کنی، عجیب گفتار آنهاست که می‌گویند: «آیا هنگامی که ما خاک شدیم، (بار دیگر زنده می‌شویم و) به خلقت جدیدی بازمی‌گردیم؟!» آنها کسانی هستند که به پروردگارشان کافر شده‌اند؛ و آنان غل و زنجیرها در گردنشان است؛ و آنها اهل دوزخند، و جاودانه در آن خواهند ماند! ,
بغیر ذکر خلقت ما نگوییم ,
که جان بر چنبر خلقت رسانی ,
خدا با تست در خلقت بگفتار ,
در تحقق ذاتش گشته خلقت عالم ,
لولاک لما خلقت الافلاک ,
وی خلقت دهر را معاون ,
این سرشتیست که در خلقت و در گوهر اوست ,
نشان ده زخلقت نداده ست هرگز ,
در دست هنر داری در خلقت فرداری ,