دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی خلوتی
مشاهده (خلوتی) در کمانک، معنی و ترجمه خلوتی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (خلوتی) کلمه و عبارات مشابه خلوتی چیست
لغت نامه ها
1. [ خ َل ْ وَ ] (ص نسبی ) منسوب به خلوت . کنایه از گوشه نشین و مجرد. (از ناظم الاطباء) :
بشنو ازین پرده و بیدار شو
خلوتی پرده ٔ اسرار شو.
نظامی .
خلوتی پرده ٔ اسرار شو
ما همه خفتیم تو بیدار شو.
نظامی .

2. [ خ َل ْ وَ ] (اِخ ) نام سلسله ای از درویشان . (یادداشت بخط مؤلف ). رجوع به خلوتیه شود.
3. [ خ َل ْ وَ ] (اِخ ) نام کمال الدین اسماعیل اصفهانی، شاعر معروف . (ناظم الاطباء).

معنی ( خلوتی ) در لغت نامه دهخدا

1. ( ~.) [ ع - فا. ] (ص نسب .) 1 - محرم . 2 - گوشه نشین .

معنی ( خلوتی ) در لغت نامه معین

استفاده در متن
برو با اهل معنی خلوتی کن ,
درون خلوتی اندر بیوتی ,
صفات و ذات با هم خلوتی ساخت ,
تو اندر خلوتی و عین جنات ,
شب تاریک اینجاخلوتی ساز ,
که اندر خلوتی در کوی جانان ,
خلوتی داری پریشان نیستی ,
خلوتی داشتم به دامن کوه ,
در گوشه خلوتی که دانی ,