دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی خوش باوری
مشاهده (خوش باوری) در کمانک، معنی و ترجمه خوش باوری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (خوش باوری) کلمه و عبارات مشابه خوش باوری چیست
لغت نامه ها
1. [ خوَش ْ / خُش ْ وَ ] (حامص مرکب ) زودباوری . سهل القبولی .
کنایه از سادگی است .

معنی ( خوش باوری ) در لغت نامه دهخدا