دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی دارموش کلا
مشاهده (دارموش کلا) در کمانک، معنی و ترجمه دارموش کلا در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (دارموش کلا) کلمه و عبارات مشابه دارموش کلا چیست
لغت نامه ها
1. [ ک َ ] (اِخ ) نام یکی از دهکده های مازندران است در نزدیکی چالوس . رجوع به دارمش کلا شود.

معنی ( دارموش کلا ) در لغت نامه دهخدا