دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی دارینه
مشاهده (دارینه) در کمانک، معنی و ترجمه دارینه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (دارینه) کلمه و عبارات مشابه دارینه چیست
لغت نامه ها
1. [ ن ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان نمشیر بخش بانه شهرستان سقز است که در 24 هزارگزی شمال باختری بانه و 7هزارگزی جنوب باختری راه شوسه بانه بسردشت واقع شده است . کوهستانی . سردسیر و سکنه ٔ آن 85 تن است . در دو محل بفاصله 2 هزار گز واقع، بالا و پائین نامیده شده است . سکنه ٔپائین 60 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی ( دارینه ) در لغت نامه دهخدا