دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی دبوغ
مشاهده (دبوغ) در کمانک، معنی و ترجمه دبوغ در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (دبوغ) کلمه و عبارات مشابه دبوغ چیست
لغت نامه ها
1. [ دَ ] (ع ص ) بارانی که زمین را به آب خود پیراید. (منتهی الارب ).

معنی ( دبوغ ) در لغت نامه دهخدا