دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ده زرگران
مشاهده (ده زرگران) در کمانک، معنی و ترجمه ده زرگران در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ده زرگران) کلمه و عبارات مشابه ده زرگران چیست
لغت نامه ها
1. [ ده ْ زَ گ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چنارود بخش آخوره ٔ شهرستان فریدن در 24هزارگزی جنوب آخوره . دارای 429 تن سکنه است . آب آن از چشمه و قنات تأمین می شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).

معنی ( ده زرگران ) در لغت نامه دهخدا