دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی دولای
مشاهده (دولای) در کمانک، معنی و ترجمه دولای در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (دولای) کلمه و عبارات مشابه دولای چیست
لغت نامه ها
1. [ دُ ] (ص مرکب ) دولا.مضاعف و دوتا. (ناظم الاطباء). و رجوع به دولا شود.

معنی ( دولای ) در لغت نامه دهخدا