دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی راتری
مشاهده (راتری) در کمانک، معنی و ترجمه راتری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (راتری) کلمه و عبارات مشابه راتری چیست
لغت نامه ها
1. (اِخ ) ادم ژاک بنوا ادیب فرانسه . در پاریس تولد یافت و در همانجا مرد (1875 - 1807). در سال 1830 م . در پاریس وکیل دادگستری شد. او در آغاز در صنف وکلا وارد شد سپس در سال 1844 کارمند کتابخانه لوور شد.بعد به معاونت رسید. پس از آن در سال 1862 نائب رئیس کتابخانه ٔ ملی پاریس شد. از او آثار قابل تقدیری باقی است بویژه : جستجوی روی تاریخ حقوق وراثت زنان در1843. تاریخ حکومت فرانسه 1845، تأثیر ادب و فرهنگ ایتالیا روی ادبیات فرانسه 1853. (لاروس ج 7 ص 177).

معنی ( راتری ) در لغت نامه دهخدا