دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی رشتنی
مشاهده (رشتنی) در کمانک، معنی و ترجمه رشتنی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (رشتنی) کلمه و عبارات مشابه رشتنی چیست
لغت نامه ها
1. [ رِ ت َ ] (ص لیاقت ) لایق رشتن . درخور رشتن . سزاوار ریسیدن . قابل ریسیدن . (یادداشت مؤلف ).

معنی ( رشتنی ) در لغت نامه دهخدا