دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی رشتین
مشاهده (رشتین) در کمانک، معنی و ترجمه رشتین در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (رشتین) کلمه و عبارات مشابه رشتین چیست
لغت نامه ها
1. [ رَ ] (اِخ ) دهی از دهستان حسن آباد بخش کلیبر شهرستان اهر. سکنه 122 تن .آب آن از دو رشته چشمه . محصول آنجا غلات . صنایع دستی فرش و گلیم بافی . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی ( رشتین ) در لغت نامه دهخدا