دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی زاغ مرز
مشاهده (زاغ مرز) در کمانک، معنی و ترجمه زاغ مرز در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (زاغ مرز) کلمه و عبارات مشابه زاغ مرز چیست
لغت نامه ها
1. [ م َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قره طقان بخش بهشهر از شهرستان ساری واقع در 2000گزی شمال باختری بهشهر و 16000گزی شمال نکا. منطقه ٔ آن دشت، معتدل، مرطوب و مالاریائی و زبان اهالی کردی، فارسی و مازندرانی است . سکنه آن 950 تن و از طائفه ٔ عبدالملکی (کرد شیرازی ) اند و دارای آب ازرودخانه ٔ نکا و محصول آن برنج و غلات و پنبه و صیفی میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 3). زاغمرز از مراکز مهم پنبه کاری ایران است و ایل عبدالملکی که ازمهمترین عشایر مازندران است و در اصل قشقائی بوده از آغاز دوره ٔ قاجاریه در این ده سکناگزیده اند. رجوع به جغرافیای کیهان ج 2 ص 284، جغرافیای مازندران ص 50 و 60 و سفرنامه مازندران و استراباد رابینو شود.

معنی ( زاغ مرز ) در لغت نامه دهخدا