دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی زافی دیاربکری
مشاهده (زافی دیاربکری) در کمانک، معنی و ترجمه زافی دیاربکری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (زافی دیاربکری) کلمه و عبارات مشابه زافی دیاربکری چیست
لغت نامه ها
1. [ ی ِ ب َ ری ی ] (اِخ ) از شعرای عرب در 1690 م . است . وی مسیحی بوده و دیوان شعری دارد که به لاتین ترجمه شده است . (از قاموس الاعلام ترکی ).

معنی ( زافی دیاربکری ) در لغت نامه دهخدا