دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی زروغ
مشاهده (زروغ) در کمانک، معنی و ترجمه زروغ در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (زروغ) کلمه و عبارات مشابه زروغ چیست
لغت نامه ها
1. [ زَ / زُ] (اِ) آروغ . (از جهانگیری ) (از آنندراج ) (از انجمن آرا) (ناظم الاطباء). آروغ و آن بادی باشد که با صدا از راه گلو برآید. (از برهان ). در جهانگیری آورده و در رشیدی گفته که این تصحیف است و اصل آروغ بفتح است، چنانکه نوری جامی گفته ... (آنندراج ) (انجمن آرا).

معنی ( زروغ ) در لغت نامه دهخدا