دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی زرکران
مشاهده (زرکران) در کمانک، معنی و ترجمه زرکران در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (زرکران) کلمه و عبارات مشابه زرکران چیست
لغت نامه ها
1. [ زَ ک َ ] (اِخ ) قریه ای است یک فرسنگی بیشتر جنوبی شهر داراب . (فارسنامه ٔ ناصری ).
2. [ زَ ک َ ] (اِخ ) قریه ای است از قرای سمرقند. (از الانساب سمعانی ).

معنی ( زرکران ) در لغت نامه دهخدا