دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی زرگران بالا
مشاهده (زرگران بالا) در کمانک، معنی و ترجمه زرگران بالا در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (زرگران بالا) کلمه و عبارات مشابه زرگران بالا چیست
لغت نامه ها
1. [ زَ گ َ ن ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان کاغه است که در بخش درود شهرستان بروجرد واقع است و 514 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

معنی ( زرگران بالا ) در لغت نامه دهخدا